หน้าแรก

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

(บอร์ดนี้ไม่เปิดโพสสาธารณะ) 
อธิบาย ทำไมต้องปลงสังเวช?

เพื่อให้เกิดความจำหมายถึงความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ทำให้เกิด สัพเพสังขาเรสุ อนิฎฐสัญญา คือ มีความจำหมายว่าขันธ์ ๕ นั้นไม่น่าปารถนา เป็นอนิฎฐารมณ์ เพราะโดยปกติของปุถุชนทั้งหลาย จะมีสัญญาวิปลาส ว่างาม ว่าเที่ยง ว่าสุข และเป็นตัวตน การเจริญสมถะภาวนานั้น ก็เพื่ออุดหนุนวิปัสสนาภาวนา โดยเฉพาะอสุภกรรมฐานจะทำให้ละสัญญาที่จำผิด จิตที่คิดผิด และทิฎฐิที่เห็นผิดว่า กายนี้งาม จิตนี้เที่ยง เวทนาเป็นสุข และธรรมเป็นอัตตา การละความเห็นผิดเหล่านี้ก็คือการเจริญสติปัฎฐาน ๔ นั่นเอง

dhammasutta ฟอรัม

เลือกห้องเสวนา
สถานะ
Author
หัวข้อ
ฟอรัม
ตอบกลับ
เข้าชม
โพสต์ล่าสุด 
ใบลานเปล่า
0
7
2 เดือน ที่ผ่านมา